Hva er I See Humans?

Hva er I See Humans?

I See Humans er en non-profit markering og folkefest for mangfold, inkludering og menneskeverd. Målet er å sette fokus på verdier som frihet, toleranse, likeverd og respekt. Det er en folkefest der vi feirer menneskeverdet! I See Humans ble for første gang arrangert i Bergen i 2015, og ble arrangert for tredje året på rad i 2017.

Mangfold er en forutsetning for utvikling av gode fellesskap som kan skape tilhørighet. Samfunnet består av mange individer med forskjellig kultur og bakgrunn. Mangfold er en berikelse som utvikler seg i samspill med de menneskene som til enhver tid bor og lever i lokalsamfunnet, byen og landet. Målsetningen er å markere dette med en lokal folkefest og å utfordre andre byer i hele verden til å gjøre det samme.

 

 

English

I See Humans is a non-profit cultural event for diversity, inclusion and dignity. The goal is to raise awareness about the importance of values like freedom, tolerance, equality and respect. It’s a celebration of all things that unite us as humans! It’s been a yearly event since 2015, and was celebrated for the third year in a row in 2017.

We encourage people all over the world to take part, and start their own I See Humans celebration in their own local communities. You can read about the concept below or contact us via the «kontakt» section.

We all have something in common, so let’s celebrate what unites us!

 

 

I See Humans 2017 ble arrangert av: Batteriet Vest Norge, Det Felles Innvandrerråd i Hordaland, Kirkens Bymisjon i Bergen, MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling, Norsk Folkehjelp Region Vest og Hyssingen Produksjonsskule.

I See Humans 2016 ble arrangert av: Amnesty International Norge Region Vest, Batteriet Vest Norge, Det Felles Innvandrerråd i Hordaland, Kirkens Bymisjon i Bergen, MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling, Norsk Folkehjelp Region Vest, Redd Barna og Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Bergen.

Vil du lage en I See Humans-markering der du bor? Les mer om konseptet her.